Follow us

Politica de Confidentialitate

CATINOFORT SRL, cu sediul în Str. Stefan Cel Mare, Nr. 96, Comuna Bodesti, jud. Neamt, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J27/103/2008, C.U.I. 24160971, telefon 0744-177.715, reprezentată legal prin dl. Lucian DÂRLOMAN, în calitate de administrator, în vederea prestării serviciilor de comercializare suplimente alimentare, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. CATINOFORT SRL se angajează să vă protejeze și să vă respecte confidențialitatea. Prezenta Politică de confidențialitate descrie ce informații cu caracter personal colectăm de la dvs. și modul în care vă procesăm informațiile cu caracter personal.

Informațiile cu caracter personal pe care le putem colecta
Vom colecta informații cu caracter personal atunci când vizitați website-ul bulletliner.ro, inclusiv, dar fără a ne limita la date privind traficul, date privind localizarea, jurnale web, conținutul unor sondaje și alte date referitoare la comunicare și la resursele pe care le accesați. Colectarea acestor informații cu caracter personal vă vor facilita vizitarea site-ului web în viitor, întrucât vă vom putea sugera informații relevante pentru dvs.
Vom colecta toate informațiile pe care ni le furnizați atunci când accesati site-ul nostru bulletliner.ro. Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul formularelor noastre de contact nu este o cerință statutară sau contractuală; totuși, rețineți că rubricile marcate cu un asterisc (*) sunt rubrici obligatorii, deoarece avem nevoie de aceste informații pentru a respecta sau a răspunde solicitării dvs. Alte informații sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt la discreția dvs. Dacă ne contactați, vom păstra evidența acelei corespondențe.
Vă folosim informațiile cu caracter personal pentru a vă trimite materiale de marketing direct prin e-mail atunci când alegeți această opțiune prin formularul de contact relevant. Puteți renunța oricând să mai primiți comunicări de marketing viitoare. De asemenea, putem stoca cookie-urile, astfel cum se precizează detaliat în Politica Cookies.
Datele personale de identificare (nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, CNP) sunt necesare pentru derularea raportului contractual cu CATINOFORT SRL și realizarea facturilor fiscale, ofertelor și comenzilor.
Datele dvs. de identificare au fost înscrise în baza noastră de date în urma colaborării avute, au fost înregistrate pe un site public sau au fost publicate într-un ghid de afaceri în România.

Cum utilizăm informațiile cu caracter personal
Informațiile dvs. cu caracter personal vor fi colectate și gestionate de noi în următoarele scopuri:
• personalizarea cât mai bine a conținutul site-ului web și resursele în funcție de preferințele dvs
• răspunsul la cereri sau întrebări atunci când ne contactați
• marketing, pentru informarea și acordarea de beneficii de loialitate, îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor și produselor oferite (transmiterea de știri, promoții, produse noi)
• pentru a ne ajuta să creăm, să publicăm și să îmbunătățim conținut cât mai relevant pentru dvs.
• asigurarea că orice informație furnizată este prezentat în cel mai eficace mod pentru dvs. și dispozitivele dvs.
• dezvoltarea și îmbunătățirea website-ul și sistemele sale pentru a vă deservi cât mai bine
• efectuarea de analize statistice și financiare
• comunicări, raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate

Utilizarea informațiilor dvs. în modurile descrise mai sus este permisă de legea aplicabilă din domeniul protecției datelor, deoarece este:
• necesară pentru interesele noastre legitime în urmărirea scopurilor expuse mai sus, iar interesele dvs. de confidențialitate nu prevalează asupra acestora, în nici unul dintre cazuri
• necesară în unele cazuri pentru a ne îndeplini responsabilitățile legale sau de reglementare, cum ar fi prezentarea de informații autorităților, organismelor guvernamentale sau de reglementare
• necesară în unele cazuri pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public, iar, atunci când folosim categorii speciale de informații cu caracter personal, utilizarea acestora este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție sau în cazul în care prelucrarea se referă la informații cu caracter personal aflate în mod evident în domeniul public
• în circumstanțe limitate, procesate cu consimțământul dvs. pe care îl obținem periodic, cum ar fi atunci când optați să primiți comunicări de marketing și știri prin e mail.

Nu luam decizii automate numai pe baza procesării automate, inclusiv prin crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau care vă afectează semnificativ în mod similar.
Perioadele de păstrare a informațiilor dvs. cu caracter personal depind de scopul în care sunt procesate datele și de instrumentul respectiv în care sunt procesate aceste informații cu caracter personal. Nu se pot evidenția diferitele perioade de păstrare a informațiilor într-un format rezonabil de inteligibil în cadrul acestei Politici. Criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare aplicabilă sunt faptul că vom păstra informațiile cu caracter personal stabilite în prezenta politică atâta timp cât:
• este necesar în scopul respectiv
• este necesar pentru desfășurarea relației de afaceri cu dvs.
• este impus de legile aplicabile privind păstrarea informațiilor.

Furnizarea informațiilor către terți
Pentru a facilita utilizarea eficientă a informațiilor dvs. și pentru a vă furniza conținut și resurse, vom comunica anumite informații către terți. Cu toate acestea, divulgarea va avea loc numai în următoarele situații:
• Către furnizori, contractanți și agenți: în mod periodic, putem implica sau angaja alte societăți și persoane fizice pentru a îndeplini funcții în numele nostru. (ex. găzduirea și mentenanța conținutului site-ului web, furnizarea de servicii de marketing, furnizarea de actualizări financiare etc.) Acești furnizori se află în Romania. Acești destinatari vor avea acces numai la informațiile dvs. cu caracter personal solicitate pentru a-și îndeplini funcțiile și nu li se permite să utilizeze informațiile respective. Acești destinatari vor respecta obligații contractuale de confidențialitate.
• autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, organele statului competente în materie penală), ca urmare a unei obligații legale a societății noastre.
• instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experți evaluatori.

Adresele IP și cookie-urile
Colectăm informații despre computerul dvs., inclusiv (acolo unde aceste date sunt disponibile) adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser, în vederea administrării sistemului. Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu vă identifică pe dvs. sau pe nicio altă persoană. Din același motiv, este posibil să obținem informații despre modul în care utilizați internetul în general, utilizând un fișier cookie stocat pe dispozitiv. Cookie-urile ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica privind cookie-urile.
În cazul în care computerul dvs. este utilizat în comun cu alte persoane, vă recomandăm să nu selectați opțiunea „reține detaliile mele” atunci când această opțiune este oferită de website.

Unde sunt stocate și procesate informațiile dvs. cu caracter personal
Furnizăm informațiile dvs. următoarelor categorii:
• Furnizori, contractanți sau agenți terți: în cazul în care folosim un furnizor, un contractant sau un agent terț, informațiile dvs. cu caracter personal rămân sub controlul nostru și am instituit controale pentru a ne asigura că informațiile dvs. cu caracter personal sunt protejate în mod corespunzător.
Ne străduim să luăm toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a ne asigura că informațiile dvs. cu caracter personal sunt tratate în siguranță și în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

Transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene
Informațiile dvs. cu caracter personal pot fi transferate și procesate în una sau mai multe alte țări, din interiorul sau din afara Uniunii Europene. Daca va fi cazul, vom transfera datele dvs. în afara UE numai în țări despre care Comisia Europeană consideră că vă oferă un nivel adecvat de protecție, sau în cazul în care CATINOFORT SRL a instituit măsuri de protecție corespunzătoare pentru a căuta să păstreze confidențialitatea informațiilor dvs.

Securitatea datelor
Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, trebuie să știți că transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este complet sigură și că nu putem garanta securitatea informațiilor dvs. cu caracter personal transmise website-ului sau oricărui terț; din acest motiv, orice transmitere de informații este pe propriul dvs. risc. Vom folosi proceduri operaționale stricte și măsuri de securitate, tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a preveni orice acces, modificare, ștergere sau transmitere neautorizată a acestor informații cu caracter personal.

Drepturile dvs. Cum vă puteți accesa, corecta și șterge informațiile cu caracter personal
În temeiul legilor aplicabile din domeniul protecției datelor, în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 va puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că societatea noastră prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate; în cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora, în cazurile în care nu avem o interdicție legală privind divulgarea sursei.

Dreptul la rectificare
Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”
Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:
• datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
• datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal
• prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dvs., iar acesta a fost retras

Dreptul de a vă retrage consimțământul
Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dvs.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:
• dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date;
• datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

Dreptul la portabilitatea datelor
Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care:
• prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite.
Dreptul la opoziție
Presupune ca, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum:
• prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau
• prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs., inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ Presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea societîții noastre, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor

Dreptul de a vă adresa justiției
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la utilizarea de către CATINOFORT SRL a datelor personale, vă rugăm să ne contactați prin oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul de telefon și scopul cererii.

În măsura în care procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs., aveți, de asemenea, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei procesări realizate pe baza consimțământului acordat înaintea primirii retragerii respective.
De asemenea, puteți formula plângeri referitoare la procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal la autoritatea locală de protecție a datelor.

Comunicările de marketing
Vă vom trimite comunicări de marketing prin e-mail numai dacă v-ați exprimat acordul cu privire la acest lucru. În cazul în care vă trimitem prin e-mail comunicările de marketing, puteți renunța la a mai primi orice comunicări de marketing suplimentare făcând clic pe funcția de „dezabonare” din e-mail. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de renunțare la aceste comunicări în orice moment, contactact pe email.

Modificările aduse Politicii de confidențialitate
Condițiile prezentei Politici se pot modifica periodic. Vom publica orice modificări substanțiale aduse Politicii de confidențialitate prin intermediul unor notificări corespunzătoare, fie pe site-ul web, fie utilizând alte canale de comunicare.

Contact
Ne puteți contacta prin următoarele mijloace:
• telefon: 0744-177.715
• email:  office(at)bulletliner.ro